PARAMETRAR

Uppdaterad

Miljö ombord Temperatur
Kylskåp °C
Frys °C
Inomhus °C
Utomhus °C
Varmvatten °C
Havsvatten °C
Barometer mBar
Barometer temp °C
Shore Power
Inverter