Sensornamn är ""

Temperatur i taket
Temperatur mitt i
Temperatur i jorden
Luftfuktigheten i taket är %Rh
Relät slår till vid
Relät slår ifrån vid
Uppdaterings intervall sek
Relä status

Justera värde:

Temperatur för till:
Temperatur för från:
Uppdateringsfrekvens:
Aktiv eller passiv: