.
AirTemp
Luftfuktigheten AirHum är %Rh
Värmer eller kyler vi?
Relät slår till vid
Relät slår ifrån vid
Uppdaterings intervall sek
Relä status

Justera värden:

Temperatur för relä till:
Temperatur för relä från:
Uppdateringsfrekvens:
Aktiv eller passiv:
Värmer vi (eller kyler vi):